TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ

TRAVMA YÖNETİMİ KURSU

MARMARA ÜN. BAŞIBÜYÜK KAMPÜSÜ MALTEPE İSTANBUL

İSTANBUL

27-29 NİSAN 2016

27 Nisan 2016 Çarşamba
09:00

09:10

Açılış ve kurstan beklentiler Yard. Doç.Dr. Başak BAYRAM
09:10

09:40

Çoklu Travmaya Genel Bakış Doç. Dr. Serkan ŞENER
10:00

10:40

Travmalı Hastada Birincil ve İkincil Bakı Doç. Dr. Özlem KÖKSAL
11:00

11:40

Travmada Hipoperfüzyonun Tanınması ve Nedenleri Prof. Dr. Arzu DENİZBAŞI
13:00

13:40

Hemorajik Şoktaki Hastanın Yönetimi Yard. Doç.Dr. Başak BAYRAM
14:00

14:40

Travmada Ultrasonografi Kullanımı Uzm. Dr. Özgür ÇEVRİM
15:00

16:30

Travmada Görüntüleme BT Yöntemleri  

Beyin + Vertebra

Pratik Uygulama A-B Grubu

Prof.Dr. Doğaç Niyazi ÖZÜÇELİK

Yard. Doç. Dr. Önder LİMON

17:00 Geri Bildirim: Ne Öğrendik Yard. Doç. Dr. Başak BAYRAM
18:00 Akılcı İlaç Kullanımı Prof. Dr.  Arzu DENİZBAŞI
28 Nisan 2016 Perşembe
09:00

09:40

Toraks Travmasının Yönetimi Uzm. Dr. Savaş ARSLAN
10:00

10:40

Pelvik Travmanın Yönetimi Uzm. Dr. Senem NEBİ
11:00

11:40

Abdominal Travmanın Yönetimi Uzm. Dr. Barış Murat Ayvacı
13:00

13:40

Kafa Travmasının Yönetimi Uzm. Dr. Özgür DİKME
14:00

14:40

Travmada Görüntüleme BT Yöntemleri  

Toraks + Abdomen

Pratik Uygulama A-B Grubu

Doç. Dr. Müge Günalp

Yard. Doç.Dr. Başak BAYRAM

15:00

16:30

Tüp Torakostomi Uygulaması

Kadavra Labaratuarı / Oryantring

Yard. Doç.Dr. Başak BAYRAM

Uzm. Dr. Özgür ÇEVRİM

17:00 Geri Bildirim: Ne Öğrendik Uzm. Dr. Özgür ÇEVRİM
29 Nisan 2016 Cuma
09:00

09:40

Maksillofasiyal Yaralanmalar Doç. Dr. Serkan YILMAZ
10:00

10:40

Omurga Yaralanmalarının Yönetimi Doç.Dr. Serpil YAYLACI
11:00

11:40

Ekstremite Yaralanmalarının Yönetimi Yard. Doç. Dr. Özcan YAVAŞİ
13:00

13:40

Özel Durumlarda Travmalı Hasta Yönetimi Prof. Dr. Arzu  DENİZBAŞI
14:00 Olgu Örnekleriyle Travmalı Hastaya Yaklaşım

ATLS Senaryoları

Olgu örnekleri ile tanı ve tedavi süreçlerinin planlanması

Prof. Dr. Arzu DENİZBAŞI

Yard. Doç. Dr. Başak BAYRAM

Yard. Doç. Dr. Özcan Yavaşi

Uzm. Dr. Özgür Çevrim 

17:00