4 Kasım 2014 Radyoloji Vaka Toplantısı – Vaka 1 (Yanıtlı)

31 yaşında erkek hasta. Sağ kasıkta ağrı ve kızarıklık şikayetiyle geldi. Fizik muayenede defans ve rebound yok. Vitaller TA:137/75 mmHg, nabız:110/dk, SS:22/dk, ateş:37.7. Sağ inguinal herni operasyonu öyküsü mevcut. Wbc 12000, HCT 36.7, plt: 380.000. Yapılan yüzelel doku usg’si strangulasyon? olarak rapor edildi. Çekilen batın BT görüntüsü aşağıda olan hastada tanınız nedir?

[toggle title=”Radyoloji Konseyi yorumu için tıklayın”]Sağ alt kadranda abse ile uyumlu görünüm mevcut, ince barsak anslarıyla bağlantılı görünmekte, muhtemel fistül. Cerrahi drenaj ile değerlendirilmesi önerilir [/toggle]

1

6 mayıs 2014 Radyoloji Toplantısı – Vaka 3

50 yaş erkek hasta karın ağrısı ve ateş şikayetiyle acil servise başvurdu.  Öyküsünde 5 yıl önce apendektomi mevcut. Apendektomi sonrası 2-3 ayda bir karın ağrısı ateş şikayeti oluyormuş. Gelişinde Ateş:37.7, TA:170/90mmHg, Nb:116/dk, FM: bilinç açık, oryante koopere, sağ alt kadranda derin palpasyonda hassasiyet mevcuttu. Tetkiklerinde Wbc:14100, nötrofil:10900, crp149 olan hastanın çekilen Batın BT görüntülerine göre tanınız nedir?

060514-3

6 mayıs 2014 Radyoloji Toplantısı – Vaka 1

23 yaşında erkek hasta delici kesici alet yaralanması nedeniyle acil servise ayaktan başvurdu. Gelişinde GKS:15, TA:140/110mmHg, Nb:110/dk, spo2:95 ölçüldü. Fizik muayenede sol flankta 1 adet 2x1cm kesi, sırtta sol tarafta 2 adet 1x1cm kesi görüldü. HİHTSEK, hafif takipneik olan hastanın cilt altı amfizemi yoktu, batın rahat, hassasiyet, defans, rebound yoktu. Çekilen toraks ve batın tomografisine göre tanınız nedir?

060514-1a

060524-1

22 Nisan 2014 Radyoloji Toplantısı – Vaka 4

54 yaşında bilinen mesane ca tanılı erkek hasta 4 gündür mevcut olan karın ağrısı, terleme, idrar çıkışında azalma ve genel durumunda kötüleşme şikayetleriyle acil servise getirildi. Gelişinde GKS:15, genel durumu orta-kötü, TA:72/58mmHg, nb:114/dk,  SS:44/dk, ateş :36,3 olan hastanın fizik muayenesinde batında yaygın hassasiyeti ve dafansı vardı. Tetkiklerinde WBC:21000, #NE:20.100, hgb:7.1g/dl, kreatinin: 5.67, BUN:77 K:6.1mEq/dl, pH:7.30, bikarbonat: 11, lactat: 9.9 ölçüldü. Tam idrar tahlilinde 373 WBC saptanan hastaya çekilen batın BT görüntüsüne göre tanınız ve tedavi planınız nedir?

22nisan4