21 Nisan 2015 Radyoloji Vaka Toplantısı Vakaları

1.ET-ID: 29590225150

3-4 gündür olan karın ağrısı dünden itibaren iyice artmış. Bulantı kusması var. İshal-dizüri yok. Bilinen ek hastalığı, ilacı yok, vitalleri stabil. Ac sesleri doğal, hihsek, ral-ronkus yok. Sağ alt kadranda rebound veren hassasiyet var, bilateral kvah (-), periferik nabızlar açık. WBC 19.000. Apandisit ön tanısıyla genel cerrahi tarafından yatırıldı.

2. KC-ID: 10056170718

16 yaşında erkek hasta. Madde alımı sonrası sol kulak arkasına darbe almış. Geliş gks:14 vitaller stabil. Nörolojik muayenede lateralizan bulgu yok. Kranial BT ve kranial BT anjio görüntülemeleri yapıldı. Nrş girişim düşünmedi, ybü takibi önerdi.

3.TŞ-ID:15875978224

63 yaş erkek hasta bilinen kky /kah tanısı mevcut. Sağ bacak ağrısı şikayeti ile başvurmuş. Sol bacağı ampute olan hastanın daha sonrasında çekilen BT anjiyografisinde sağdaki aortofemoral şantın proksimalinde total okluzyon saptanmış. Medikal tedavi önerilen hastada FM bulgusu vermeyen müphem bir karın ağrısı olması üzerine batın BT çekilmiş. Akut pankreatit ile uyumlu bulgular saptanmış. (Çekilen BTsinde % 25 nekroz ile uyumlu bulgu mevcut). Amilaz normal olarak saptanmış. Hastanın fizik muayenesinde batında özellik yok. Solunum seslerinde kaba raller mevcut. Hastanın hipoksisi devam ediyordu. Hipoksik pnömoni+ pankreatit olarak değerlendirilip YBÜ’nde takibi uygun görülmesi üzerine tarafımızdan YBÜ’ne yatırılmış. YBÜ sonrası extube olarak çıkan hasta servis yatışı için acil servise geldi. Acinetobacter pnömonisi nedeniyle kolistin ve tienam verilmiş. Görüntülemesi tartışılıyor.

4.AK-ID:32170121254

54 yaşında erkek hasta. Artan hasta nefes darlığı, aktif karın ağrısı şikayeti ile tarafımıza başvurdu. Bilinen koah, kky ve abdominal aort anevrizması öyküsü mevcut. Gelişinde ateş: 36 nabız: 120 kan basıncı: 114/65 sPO2: 89 olarak ölçülen hastanın GKS: 15. Hasta operasyon için siyami ersek hastanesine sevk edildi. (kvc deki tadilat nedeniyle)

4 Kasım 2014 Radyoloji Vaka Toplantısı – Vaka 6 (Yanıtlı)

62 yaşında kadın hasta tarafımıza 1 hafta önce başlayan ve sol bacağa vuran bel ağrısı şikayetiyle başvurdu. Vitalleri TA:167/89 mmHg, Nabız:133/dk, SS:14/dk, Ateş:36.9 olan hastanın fizik muayenesinde batında sol alt kadranda hassasiyet mevcuttu. Defans ve rebound yoktu. Periferik nabızları açıktı. WBC:12000 HCT:26 PLT:240000 INR:5.6 olan hastada sol kalça hareketleri ağrılıydı. Hasta Coumadin, Beloc ve Coraspin kullanıyordu. Çekilen BT anjiyografi görüntüsü aşağıda olan hastada tanınız nedir.

[toggle title=”Radyoloji Konseyi yorumu için tıklayın”]Sol iliopsoas kasa komşu hematom mevcut, vasküler patoloji yok.[/toggle]

4 Kasım 2014 Radyoloji Vaka Toplantısı – Vaka 5 (Yanıtlı)

67 yaşında erkek hasta 30 dk önce ani başlayan karın ve bel ağrısı şikayetiyle tarafımıza başvurdu. Gelişinde TA:67/56 mmHg, Nabız:137/dk, SS:35/dk, Ateş: 36.8 idi. Yatak başı USG’sinde perisplenik ve batın içinde serbest sıvı mevcuttu. FM’de defans ve rebound yok ancak yaygın hassasiyet vardı. Periferilk nabızları eşit ve açık olan hastanın bilinen alt ekstremite varisleri dışında medikal özgeçmişinde özellik yoktu. Aşağıda çekilen batın BT görüntüsü olan hastada tanınız nedir?

[toggle title=”Radyoloji Konseyi yorumu için tıklayın”]Splenik arterde orta seviyede 24 mm’lik anevrizma mevcut, çevresi kısmen trombüs ile uyumlu görünmekte, batında yaygın serbest sıvı mevcut. Splenik arter anevrizma rüptürü ile uyumlu. Radyoloji konseyi tarafından da son derece nadir olduğu rapor edildi.[/toggle]

5

4 Kasım 2014 Radyoloji Vaka Toplantısı – Vaka 4 (Yanıtlı)

51 yaşında erkek hasta 2 gündür süren karın ağrısının artması sebebiyle başvurdu. Geliş vitallerinde TA:100/64 mmHg, Nabız:123/dk, SS:26/dk, Ateş:37.1. Bilinen hastalık öyküsü yok. Gelişinde batında defans ve rebound mevcut. Murphy sign negatif, bitateral KVA hassasiyeti var. Vitalleri stabil seyreden hastanın hemogramında wbc:16000. Çekilen BT görüntüsü aşağıda olan hastada tanınız nedir?

[toggle title=”Radyoloji Konseyi yorumu için tıklayın”]Batın içi serbest sıvı ve hava mevcut, perforasyon lokalizasyonu ayırt edilememekte. Operasyon sonrası duedonum perforasyonu olduğu öğrenildi.[/toggle]

4

4 Kasım 2014 Radyoloji Vaka Toplantısı – Vaka 3 (Yanıtlı)

13 yaşında erkek hasta senkop öyküsü ile getirildi. Vitallerinde TA:102/54 mmHg, Nabız 98/dk, SS:20/dk, Ateş:36.8. EKG’si NSR ve özellik yoktu. Kan şekeri 107 mg/dl idi. Nörolojik muayenesinde özellik yoktu. Senkop esnasında kafasını yere çarpmış ve sol frontal bölgede kütanöz ödem mevcuttu. Çekilen kranial BT’sinde gözlenen tanınız nedir?

[toggle title=”Radyoloji Konseyi yorumu için tıklayın”]Sol frontal de pneumosefali mevcut, fx yok, kontrol BT’de gerileme mevcut, duranın kapattığı düşünüldü [/toggle]

3

4 Kasım 2014 Radyoloji Vaka Toplantısı – Vaka 2 (Yanıtlı)

33 yaşında erkek hasta düşük enerjili araç içi trafik kazasıyla başvurdu. Başvuru anındaki vitalleri şu şekildeydi: TA:123/65 mmHg, Nabız 98/dk,  SS:18/dk, Ateş: 36.8, GKS:15. Hemogramında wBC14.000, HTC:36.9 PLT:234000 olarak belirlendi. FM’de batında hassasiyet, defans ve rebound yoktu. Yapılan Fast USG’sinde serbest sıvı saptanmadı. Ayrıntılı öyküsünde hasta kalbinin sağda olduğunu ifade etti. Başkaca önemli bir medikal özgeçmiş öyküsü yoktu. Çekilen batın BT’sinde aşağıda olan hastanın tanıları nelerdir?

[toggle title=”Radyoloji Konseyi yorumu için tıklayın”]Total situs inversus mevcut. Dalak sağ üst kadranda lokalize ve hilusta kontüzyon mevcut. [/toggle]

2