Muskuloskeletal Sistem Komitesi: Ders Programı

Koordinatör: Uzm. Dr. Musa Adanç

Kullanılması önerilen Kaynaklar:

  • Acil Tıp J. Tintinalli
  • Acil Tıp Rosen’s.
  • www. emedicine.com
  • www.uptodate.com

 

05.03.2013

Ortopedik muayene  – Uzm. Dr. Musa adanç

Pelvis travması  – Dr. Nurseli Bayram (Dosya Eklendi)

12.03.2013

0900 Servikal, torakal, lomber vertebra radyolojisi ve travması – Haldun Akoğlu / Hasan Demir
1030 Ayak, Ayak Bileği yaralanmaları (Tintinalli 273-274) – Sercan Subaşı
1115 Boyun, Sırt ve Omuz Ağrısı (Tintinalli 276-277) – Halil İbrahim Atalay

19/3/2013

0900 Üst ve Alt Ekstremite Penetran Yaralanmaları (Tintinalli 263) – Tuğba Mamak
0945 Kalça ve Femur Yaralanması (Tintinalli 270) – Fatih Korçak
1030 Dirsek, Önkol Yaralanmaları (Tintinalli 267) – Melis Efeoğlu
1115 Omuz ve Humerus Yaralanmaları (Tintinalli 268) – İbrahim Aktaş

26/3/2013

0900 Kompartman Sendromu (Tintinalli 275) – Bülent Taşkın
0945 Sistemik Romatizmal Hastalıklarda Aciller (Tintinalli 279) – İsmail Taşkent
1030 El, el-parmak ve bilek yaralanmaları – Dr. Ferit Bey (Rotasyoner)
1115 Diz ve bacak yaralanması (Tintinalli 271-272) – Lebibe Çelebi

 

GÜS ve Kadın-Doğum Komitesi – Ders Programı

5 Şubat 2013

Akut Böbrek Yetmezliği – Dr. Furkan Korçak

Rabdomiyoliz – Dr. Furkan Kılıç

Acil Diyaliz – Dr. Melis Efeoğlu

12 Şubat 2013

Erkek genital organ hastalıkları – Dr. İsmail Taşkent

Pelvik Enflamatuvar Hastalık – Dr. Lebibe Çelebi

Kadınlarda Pelvik Ağrı – Dr. Sefer Özkaya

19 Şubat 2013

İdrar Yolu Enfeksiyonu ve Hematüri – Dr. Selin Tezel

Genitoüriner Künt Travma – Dr. Emre Salçın

Genitöüriner Penetran Travma – Dr. Can Özen

26 Şubat 2013

Gebe Travma ve Resüsitasyonu – Dr. Tuğba Mamak

Gebeliğin ilk 20 hafta acilleri – Dr. Ömer Faruk Çelik

Gebeliğin son 20 hafta acilleri – Dr. İbrahim Aktaş

28 Şubat 2013

Genitoüriner Sistem – Kadın Doğum Komitesi Sınavı