62 yaşında kadın hasta tarafımıza 1 hafta önce başlayan ve sol bacağa vuran bel ağrısı şikayetiyle başvurdu. Vitalleri TA:167/89 mmHg, Nabız:133/dk, SS:14/dk, Ateş:36.9 olan hastanın fizik muayenesinde batında sol alt kadranda hassasiyet mevcuttu. Defans ve rebound yoktu. Periferik nabızları açıktı. WBC:12000 HCT:26 PLT:240000 INR:5.6 olan hastada sol kalça hareketleri ağrılıydı. Hasta Coumadin, Beloc ve Coraspin kullanıyordu. Çekilen BT anjiyografi görüntüsü aşağıda olan hastada tanınız nedir.

[toggle title=”Radyoloji Konseyi yorumu için tıklayın”]Sol iliopsoas kasa komşu hematom mevcut, vasküler patoloji yok.[/toggle]