13 yaşında erkek hasta senkop öyküsü ile getirildi. Vitallerinde TA:102/54 mmHg, Nabız 98/dk, SS:20/dk, Ateş:36.8. EKG’si NSR ve özellik yoktu. Kan şekeri 107 mg/dl idi. Nörolojik muayenesinde özellik yoktu. Senkop esnasında kafasını yere çarpmış ve sol frontal bölgede kütanöz ödem mevcuttu. Çekilen kranial BT’sinde gözlenen tanınız nedir?

[toggle title=”Radyoloji Konseyi yorumu için tıklayın”]Sol frontal de pneumosefali mevcut, fx yok, kontrol BT’de gerileme mevcut, duranın kapattığı düşünüldü [/toggle]

3