33 yaşında erkek hasta düşük enerjili araç içi trafik kazasıyla başvurdu. Başvuru anındaki vitalleri şu şekildeydi: TA:123/65 mmHg, Nabız 98/dk,  SS:18/dk, Ateş: 36.8, GKS:15. Hemogramında wBC14.000, HTC:36.9 PLT:234000 olarak belirlendi. FM’de batında hassasiyet, defans ve rebound yoktu. Yapılan Fast USG’sinde serbest sıvı saptanmadı. Ayrıntılı öyküsünde hasta kalbinin sağda olduğunu ifade etti. Başkaca önemli bir medikal özgeçmiş öyküsü yoktu. Çekilen batın BT’sinde aşağıda olan hastanın tanıları nelerdir?

[toggle title=”Radyoloji Konseyi yorumu için tıklayın”]Total situs inversus mevcut. Dalak sağ üst kadranda lokalize ve hilusta kontüzyon mevcut. [/toggle]

2