1.ET-ID: 29590225150

3-4 gündür olan karın ağrısı dünden itibaren iyice artmış. Bulantı kusması var. İshal-dizüri yok. Bilinen ek hastalığı, ilacı yok, vitalleri stabil. Ac sesleri doğal, hihsek, ral-ronkus yok. Sağ alt kadranda rebound veren hassasiyet var, bilateral kvah (-), periferik nabızlar açık. WBC 19.000. Apandisit ön tanısıyla genel cerrahi tarafından yatırıldı.

2. KC-ID: 10056170718

16 yaşında erkek hasta. Madde alımı sonrası sol kulak arkasına darbe almış. Geliş gks:14 vitaller stabil. Nörolojik muayenede lateralizan bulgu yok. Kranial BT ve kranial BT anjio görüntülemeleri yapıldı. Nrş girişim düşünmedi, ybü takibi önerdi.

3.TŞ-ID:15875978224

63 yaş erkek hasta bilinen kky /kah tanısı mevcut. Sağ bacak ağrısı şikayeti ile başvurmuş. Sol bacağı ampute olan hastanın daha sonrasında çekilen BT anjiyografisinde sağdaki aortofemoral şantın proksimalinde total okluzyon saptanmış. Medikal tedavi önerilen hastada FM bulgusu vermeyen müphem bir karın ağrısı olması üzerine batın BT çekilmiş. Akut pankreatit ile uyumlu bulgular saptanmış. (Çekilen BTsinde % 25 nekroz ile uyumlu bulgu mevcut). Amilaz normal olarak saptanmış. Hastanın fizik muayenesinde batında özellik yok. Solunum seslerinde kaba raller mevcut. Hastanın hipoksisi devam ediyordu. Hipoksik pnömoni+ pankreatit olarak değerlendirilip YBÜ’nde takibi uygun görülmesi üzerine tarafımızdan YBÜ’ne yatırılmış. YBÜ sonrası extube olarak çıkan hasta servis yatışı için acil servise geldi. Acinetobacter pnömonisi nedeniyle kolistin ve tienam verilmiş. Görüntülemesi tartışılıyor.

4.AK-ID:32170121254

54 yaşında erkek hasta. Artan hasta nefes darlığı, aktif karın ağrısı şikayeti ile tarafımıza başvurdu. Bilinen koah, kky ve abdominal aort anevrizması öyküsü mevcut. Gelişinde ateş: 36 nabız: 120 kan basıncı: 114/65 sPO2: 89 olarak ölçülen hastanın GKS: 15. Hasta operasyon için siyami ersek hastanesine sevk edildi. (kvc deki tadilat nedeniyle)